...

Terms

תקנון האתר

 • ברוכים הבאים לאתר איינשטיין אתרים להלן: "האתר"( המופעל על ידי החברה, מכתובת האר"י 3 רחובות להלן:
  "הנהלת האתר" ו/או "החברה").
  כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו. התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.
            ● האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
            ● השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
            ● עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

התחייבות ואחריות-

• איינשטיין אתרים אינה נושאת באחריות לתכנים שמועברים על ידי לקוחות או גולשים. כל תוכן אשר יפרסם באתר הוא באחריותו של המפרסם בלבד.
• כל התכנים באתר, לרבות מאמרים, חדשות, ותמונות, מוצגים לפי שיקול דעת הנהלת איינשטיין אתרים ולא מהווים המלצה או חלופה לייעוץ מקצועי.

אחריות ושירות –
          ● השירותים ינתנו בהתאם לחבילות השירותים אשר יוצעו ע"י הנהלת האתר עם תחילת השירות.
          ● אורך השירות הינו ע"פ מועד הזמן אשר נקבע מראש.
          ● הנהלת האתר אינה אחראית על נזקים פיזיים או כספיים או כל נזק אחר הנגרמו במהלך השירות או בעקבות

השימוש במוצרים.
          ● הנהלת האתר מסירה מעליה כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או מהשימוש בהם והשלכותיהם.

מידע שמסר הגולש-
• גולשים מתבקשים להימנע ממסירת פרטים אישיים באופן ציבורי. איינשטיין אתרים אינה אחראית לנזקים הנובעים מכך.
• יש להתייחס בזהירות למידע שמפורסם על ידי גולשים, שכן איינשטיין אתרים אינה אחראית לאמיתותו או לתוצאות השימוש בו.
אבטחת מידע ופרטיות –
          ● הנהלת האתר, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם הנהלת החברה לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים
המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח.
          ● תוכן השירות וחשיפת מידע אישי במהלך השירות, לעולם לא ייחשפו לאדם אחר או כל גורם ללא אישור בכתב מהלקוח. הנהלת האתר מחויבת לפרטיות שלך ופרטיות זו הינה בראש סדר העדיפויות שלנו.
          ● החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה
באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
          ● באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
          ● האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה
בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.
          ● במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

זכויות יוצרים וקניין רוחני –
• במשך תקופה של שנה ממועד חתימת ההסכם עם איינשטיין אתרים, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של
האתר שנבנה עבורכם שייכים לאיינשטיין אתרים. לאחר תום שנה, ובהנחה שכל התשלומים הושלמו כהלכה, הזכויות על האתר מועברות ללקוח. לפני תום השנה, אין להעתיק, לשכפל או להשתמש בתכנים ובעיצוב האתר ללא אישור מראש מאיינשטיין אתרים.
          ● כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.
          ● אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.
דין וסמכות שיפוט –
          ● פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
קמפיינים פעילים :
תנאי קמפיין מיוחד לתושבי העוטף ומשרתי המילואים –
איינשטיין אתרים מציעה קמפיין מיוחד לתושבי העוטף ולמשרתי המילואים, המאפשר לכם ליהנות משירותי אחסון ופיתוח איכותיים בתנאים מועדפים.
• פיתוח דף נחיתה: במסגרת הקמפיין, אנו מציעים הקמה של דף נחיתה ללא עלות חד פעמית (במקום עלות
רגילה של 2,000 ש"ח).
• אחסון האתר: הקמפיין כולל אחסון חודשי בעלות מיוחדת של 99 ש"ח לחודש, עם התחייבות של 24 חודשים (במקום עלות
רגילה של 150 ש"ח לחודש לתקופת התחייבות של 24 חודשים).

פיתוח אתר תדמית עד 4 עמודים: במסגרת הקמפיין, אנו מציעים בנוסף הקמה של אתר תדמית עד 4 עמודים בעלות של 2,000 ש"ח במקום 4,500 ש"ח.

אחסון האתר לאתר תדמית: אחסון חודשי בעלות של 150 ש"ח לחודש, עם התחייבות של 12 חודשים (במקום עלות רגילה של 200 ש"ח לחודש לתקופת התחייבות של 24 חודשים).

• שירותי אחסון: האחסון כולל את היכולת לאחסן את האתר שלכם בשרתים שלנו, כולל דומיין, גיבוי יומי,
תעודת אבטחה SSL, ותוספות והרחבות הנדרשות לתפעול האתר. האחסון לא כולל את ניהול האתר.
• במשך תקופה של שנה ממועד חתימת ההסכם עם איינשטיין אתרים, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר שנבנה עבורכם שייכים לאיינשטיין אתרים. לאחר תום שנה, ובהנחה שכל התשלומים הושלמו כהלכה, הזכויות על האתר מועברות ללקוח. לפני תום השנה, אין להעתיק, לשכפל או להשתמש בתכנים ובעיצוב האתר ללא אישור מראש מאיינשטיין אתרים.

יצירת קשר –
          ● לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר במייל il.co.web-einstein@info בשעות הפעילות
של האתר.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.